ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο μουσείο μας αποτελεί μία από τις βασικότερες και σημαντικότερες υπηρεσίες για το κοινό.  Η θεματολογία τους αφορά την ιστορία της Ευρυτανίας  από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας, βασισμένο στο πρόγραμμα σπουδών των μαθητών μέσω της βιωματικής μάθησης

Ο σχεδιασμός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά  (ηλικία,  ενδιαφέροντα, σχολικό πρόγραμμα, ΑΜΕΑ κλπ)  της ομάδας που πρόκειται να επισκεφθεί το χώρο.

Συγκεκριμένα οι ηλικιακές ομάδες αφορούν:

  • «Μαθαίνουμε την ιστορία της Ευρυτανίας»: Νηπιακή ηλικία μέχρι Γ’ Δημοτικού
  • «Ανακαλύπτουμε την ιστορία της Ευρυτανίας μέσα από τα εκθέματα του μουσείου» για τις τάξεις του Γυμνασίου
  • «Οι διαδραστικές επιφάνειες… διηγούνται την ιστορία της Ευρυτανίας» για τις τάξεις του Λυκείου

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Η δημιουργία του σύγχρονου Κέντρου είναι προσανατολισμένο στον άνθρωπο και στην εμπειρία που θα αποκτήσει από την επίσκεψή του στον χώρο. Στο πλαίσιο της αρτιότερης οργάνωσης του, χρησιμοποιεί τη δραματοποίηση, ως μέσο ερμηνείας διευρύνοντας τις αφηγηματικές δυνατότητες του χώρου.

Copyright 2019 Kipe.gr | Created by Pneuma.gr