Ωράριο λειτουργίας 10:00 με 18:00

  • Ελληνικά
  • English

ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Το ΚΙΠΕ στρέφεται στον άνθρωπο και στην γνωριμία των επισκεπτών με την πολιτιστική μας κληρονομιά. Ο βασικός σκοπός είναι να αποτελέσει έναν τόπο συνάντησης και δημιουργίας και ένα χώρο πολυδιάστατο, ζωντανό, που θα προωθεί την εκπαίδευση, την έρευνα, το διάλογο της τοπικής κοινωνίας και των επισκεπτών μέσω της προβολής και την ανάδειξη του αξιόλογου ιστορικού υλικού με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας.

Για τον σκοπό αυτό, η  Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας έχει την ευγενή πρόθεση να ιδρύσει σύλλογο με την ονομασία «Φίλοι του μουσείου Ευρυτανίας- ΚΙΠΕ», με κύριο σκοπό την ενεργή συμμετοχή των Ευρυτάνων και των φίλων της ιστορίας της Ευρυτανίας στη προβολή και διάδοση του ιστορικού μας πλούτου και την ανάδειξη του ίδιου του Κέντρου Ιστορίας Πολιτισμού Ευρυτανίας. Το σωματείο «Φίλοι του Μουσείου Ευρυτανίας-ΚΙΠΕ» στοχεύει στη προώθηση της έρευνας, μελέτης και των εκδηλώσεων σε θέματα σχετικά με την πολιτιστική αξιοποίηση του Κέντρου Ιστορίας Πολιτισμού Ευρυτανίας. Ειδικότερα, το σωματείο θα διοργανώνει και θα συμμετέχει σε συνέδρια, ημερίδες και διαλέξεις για τη προβολή της Ευρυτανικής Ιστορίας και του ΚΙΠΕ. Επιπλέον, θα συνδέεται και θα συνεργάζεται με συλλόγους της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Σχολιάστε