Ωράριο λειτουργίας 10:00 με 18:00

  • Ελληνικά
  • English

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υποστήριξη και Λειτουργία του ΚΙΠΕ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «για την Υποστήριξη και Λειτουργία του Κέντρου Ιστορίας Πολιτισμού Ευρυτανίας» συνολικού προϋπολογισμού 36.385,17 με ΦΠΑ, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής στο σύνολο της σύμβασης.

κατεβάστε την πρόσκληση εδώ

Σχολιάστε